หมวดหมู่: Ticket

เที่ยวบินใหม่ บินตรง สู่ khabarovsk จากกรุงเทพฯ

Posted By : Aeroglobal Co.,Ltd/ 1127 0

 

เที่ยวบินใหม่ บินตรง สู่ khabarovsk จากกรุงเทพฯ
โดยสายการบิน S7 Siberia Airlines โดยมีเวลาบิน ดังนี้

S7|6446 BKK-KHV 03:30-13:15 ออกเดินทางเฉพาะวันเสาร์
S7|6445 KHV-BKK 21:40-02:30 ออกเดินทางเฉพาะวันศุกร์

เปิดให้สำรองที่นั่งได้แล้วที่
บริษัท แอโรโกลเบิล จำกัด โทร 02-308-2023
Email: Sales@aeroglobal-th.com
Line@: @aeroglobal