15

พ.ค.
2019

เส้นทางบิน ไทย-รัสเซีย แอโรฟลอต

Posted By : Aeroglobal Co.,Ltd/ 3114 0

 

เส้นทางบิน ไทย-รัสเซีย แอโรฟลอต

 

บินตรงทุกวันซึ่งบางฤดูกาลมีบิน 2 เที่ยวบินต่อวัน
เที่ยวบินที่ออกจากประเทศไทยไป มอสโคว ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว Sheremetyevo International Airport

มี 2 ที่ คือ

1. ขาออกจาก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flight No DEP FROM ARV TO DEP TIME ARV TIME FREQUENCY
SU271 BKK SVO 10:00 17:05 DAILY
SU273 BKK SVO 12:00 19:40 DAILY
SU270 SVO BKK 18:35 08:30+1 DAILY
SU272 SVO BKK 20:10 10:30+1 DAILY
2X ไฟล์ทต่อวัน กรุงเทพ ไป มอสโคว
หมายเหตุ: SU273 และ SU272 จะเปิดให้บริการถึง 14 พ.ค.62 และจะกลับมาบินอีกครั้งวันที่ 28 ต.ค.62 กรุณาตรวจสอบตารางบินที่แน่ชัดอีกครั้ง


2. ขาออกจาก ภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต

 

Flight No DEP FROM ARV TO DEP TIME ARV TIME FREQUENCY
SU275 HKT SVO 10:35 17:50 DAILY
SU274 SVO HKT 17:40 08:30 DAILY
ตั้งแต่ 30 พ.ค.62 จะเปลี่ยนแปลงตารางเวลาบิน เป็นความถี่ในการบิน 1,2,4,6,7 ตั้งแต่ 5 ต.ค.62 เป็นต้นไป จะบินทุกวัน  กรุณาตรวจสอบตารางบินที่แน่ชัดอีกครั้ง

 

 

Administrator

สำรองที่นั่ง สายการบิน แอโรฟลอต
ติดต่อผ่านทาง Line: @aeroglobal
บริษัท แอโรโกลเบิล จำกัด
ชั้น 14 อาคารชาญอิสระ ทาวเวอร์ 2, 2922/217 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, บางกะปิ, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310
02 308 2690 แฟกซ์. 02 3082027
[email protected]

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.