149,000฿

11 วัน 10 คืน

• เยือน กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา เพื่อชมสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสิก วิหาร โบส์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ • เยี่ยมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เที่ยวสวนพฤกษาศาตร์ที่ร่มรื่นที่สวยงามที่สุด • แวะดื่มกาแฟคิวบา ณ ไร่กาแฟ ยุคศตวรรษที่ 18 หอมกรุ่นสดๆ และชมฟาร์มเลี้ยงจระเข้ที่ดีที่สุดในโลก • เยือน ทรินิแดด ชมอาคารบ้านเรือนในสมัยโคโลเนียล ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO • จิบเครื่องดื่มท้องถิ่น คานซานซาร่า เยี่ยมชมจัตุรัส และเข้าชมโบส์ถศักดิ์สิทธ์ • ชมเมืองเซียนฟวยโกส ถูกสร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส รายล้อมด้วยหมู่อาคารเก่าในศิลปะแบบนีโอคลาสสิค • เดินเล่นเมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียงโด่งดังและสวยงามที่สุดของทะเลคาริบเบียน วาเรเดโร และกิจกรรมต่างๆ • เที่ยวชมกรุงมอสโคว์ จัตุรัสแดง ถ่ายภาพกับวิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์แห่งกรุงมอสโคว์
Showing 1-1 of 1 result for อเมริกาใต้Clear All