แอโรฟลอตคลาสิกทัวร์ แกรนด์คิวบา 11 วัน 10 คืน โดยสารการบินแอโรฟลอต

Departure Date

01 Nov

Duration

11 วัน 10 คืน

Views

2150

Maximum Seats

20


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม PDF คลิ๊ก
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ WORD คลิ๊ก

 

แอโรฟลอตคลาสิกทัวร์ คิวบา 11 วัน 2019

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม PDF คลิ๊ก
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ WORD คลิ๊ก

สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

Book Tour

Tour Name Price Per Adult Price Per Child Available Seats Departure Date Duration
แอโรฟลอตคลาสิกทัวร์ แกรนด์คิวบา 11 วัน 10 คืน โดยสารการบินแอโรฟลอต 149000 ฿ 142000 ฿ 20 01 Nov 11 วัน 10 คืน

Booking Information

Name Price ( Adults/Children ) Persons ( Adults/Children ) Quantity Total

Pay a 50% deposit per total price.

SUMMARY

Subtotal ฿
Total ฿

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Thank You. Your booking have received and booking number is